by

PERIBAHASA BATAK TOBA

PERIBAHASA BATAK TOBA

Peribahasa (1)

Adong na tuat sian dolok

Adong na nangkok sian toruan

Adong na ro sian habinsaran

Adong na sian hasundutan

Manumpak ma Debata

Dilehon di hamu pasupasuan

TERJEMAHANNYA:

Ada yang turun dari gunung

Ada yang naik dari hilir

Ada yang datang dari timur

Ada dari arah barat

Semoga Tuhan memberi berkat

Diberi kepada kamu doa dan restu

 

Peribahasa (2)

Aek godang do aek laut

Dos ni roha do sibaen nasaut

TERJEMAHANNYA:

Air sungai air laut

Kesepakatan hati membuat semua terlaksana

 

Peribahasa (3)

Ampapaga dolok

Ampapaga sibuluan

Unang hita marbada

Ai hita do marsogot hita haduan

TERJEMAHNNYA:

Ampapaga gunung

Ampapaga sibuluan

Jangan kita bertengkar

Karena kita besok kita pula lusa

 

Peribahasa (4)

Anduhur martutu

Diatas ni Purbatua

Sai sinur ma pinahan

Gabe na niula

TERJEMAHANNYA:

Terkukur berbunyi bersiul

Diatas Purbatua

Semoga ternak banyak keturunan

Begitu pula pertanian yang dikerjakan

 

Peribahasa (5)

Antajau haludi

Tu pining na mongkol mata

Sahalak pe mandok nauli

Luhut ma hita nampunasa

TERJEMAHANNYA:

Jambu kelutuk yang sudah masak

Buah pinang yang setengah tua

Walau seorang yang mengucapkan kata – kata indah

Semua kita yang memilikinya

 

Peribahasa (6)

Ansimun sada holbung

Pege sangharimbang

Menimbung rap tu toru

Mangangkat rap tu ginjang

TERJEMAHANNYA:

Ketimun satu lobang

Jahe satu bongkolan

Meloncat sama ke bawah

Meloncat sama ke atas

 

Peribahasa (7)

Bagot na ganjang do ho

Marbulung di dangkana

Na denggan maruhum do ho

Jala na denggan marisara

TERJEMAHANNYA:

Engkau adalah enau yang panjang

Berdaun pada tangkainya

Engkau berpegang pada hukum dengan baik

Serta sesuai dengan ketentuan peraturan

 

Peribahasa (8)

Balintang ma pagabe

Tumandanghon sitandoan

Arinta ma gabe

Molo masi paolo – oloan

 

TERJEMAHANNYA:

Balintang dan pagabe tempat sandar bertenun

Alas kaki waktu bertenun

Saatnya kita banyak anak

Kalau saling seia – sekata

 

Peribahasa (9)

Disi si rungguk

Disi si tata

Ia disi hita juguk

Disi Ompunta Debata

TERJEMAHANNYA:

Dimana ada si Rungguk

Disitu ada si Tata

Dimanapun kita duduk

Disitu selalu Tuhan yang Maha Esa

 

Peribahasa (10)

Dolok martimbang hatubuan ni si marhorahora

Di Debata na di ginjang do suhat – suhat ni hita jolam

TERJEMAHANNYA:

Dolok Martimbang tempat tumbuh si marhorahora
Di tangan Tuhan yang di sorga penilaian terhadap manusia

 

Peribahasa (11)

Eme sitambatua

Parlinggoman ni siborok

Luhut ma hita martua

Debata ma na marorot

TERJEMAHANNYA:

Padi sitambatua

Tempat bernaung cebong – cebong

Semua kita bertuah

Tuhan yang menjaga

 

Peribahasa (12)

Godang si butongbutong

Otik si pir ni tondi

TERJEMAHANNYA:

Banyak membuat kenyang

Sedikit memperkuat roh

 

Peribahasa (13)

Hodong do pahu

Holi – holi sanghalia

Ho do ahu

Hita na marsada ina

TERJEMAHANNYA:

Pelepah ialah pakis

Tulang – tulang satu ruas

Engkau adalah aku

Kita yang satu Bunda

 

Peribahasa (14)

Holong mangalap holong

TERJEMAHANNYA:

Kasih meraih kasih

 

Peribahasa (15)

Hapur di tagan do ahu

Napuran di hallungan

Naingot di padan do ahu

ingot di paruhuman

TERJEMAHANNYA:

Saya bagai kapur di tempatnya

Sirih di keranjang

Saya selalu ingat akan perjanjian

Ingat akan peraturan

 

Peribahasa (16)

Ia tambor bonana

Rugun ma dohot punsuna

Ia gabe maradong Hula – Hulana

songon i ma nang dohot Boruna

TERJEMAHANNYA:

Kalau pokoknya subur

Daunnyapun rimbun

Kalau Hula – Hula kaya

Demikian pula Borunya

 

Peribahasa (17)

Jolo suhat do anso poring

Dungi dope na boboion

TERJEMAHANNYA:

Lebih dahulu keladi baru keladi gatal

Baru setelah itulah yang dikatakan “boboion”

Artinya:

Jangan menunjukkan kekuatan dan memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain

 

Peribahasa (18)

Loting ma tomboman

Marsaor batu hula

Tondinta masingonggoman

Jala gabe na ni ula

TERJEMAHANNYA:

Batu api di lobang tiang

Bercampur batu cat

Roh kita saling mengikat

Lalu subur tanaman kita

 

Pribahasa (19)

Madabu batu tu binang na bolon

jolo manguhum raja

Disi pe asa tolonon panolon

TERJEMAHANNYA:

Batu jatuh ke sungai yang besar

lebih dahulu raja menghukum

Baru tersumpah diambil sumpahnya

 

Pribahasa (20)

Manuk na mangonsop pirana

Manuk sabungan na mamargut anaknya

Ingkon tiptipon do tuktukna

TERJEMAHANNYA:

Ayam yang menghisap telurnya

Ayam jago yang mematuk anaknya

mesti dipotong paruhnya

 

Peribahasa (21)

Mangungkor honong bosi

Pora – pora di babana

Marpungu angka dongan

Masipaboa hatana

TERJEMAHANNYA:

Menyelam burung – burung pemakan ikan

Ikan pora – pora di mulutnya

Berkumpul para orang bersahabat

Masing – masing menyampaikan pendapatnya/pikirannya

 

Pribahasa (22)

Marbou laho tu tapian

Batuk – batu laho tu bagas mandi

TERJEMAHANNYA:

Berseru waktu hendak ke tepian mandi

Batuk – batuk hendak masuk ke rumah

Artinya:

Jika akan melakukan sesuatu pekerjaan lebih dahulu dimusyawarahkan

 

Pribahasa (23)

Mardangka ma dangkana

Marranting ma rantingna

Ia gabe ma amana

Sai gabe ma nang anggina

TERJEMAHANNYA:

Cabang kayu bercabang

Ranting kayu beranting

Jika ayahnya banyak keturunan

Semoga adiknya juga banyak keturunan

 

Peribahasa (24)

Martantan ma baringin

Marurat jabi – jabi

Mamora ma hita madingin

Tumpahon ni Ompunta Mulajadi

TERJEMAHANNYA:

Pohon beringin berakar jantung

Pohon jabi – jabi berakar serabut

Semua kita kaya dan sentosa

Berkat Tuhan yang Maha Esa

 

Peribahasa (25)

Metmet aekna metmet dengkena

Balga aek balga dengkena

TERJEMAHANNYA:

Kecil sungai kecil ikannya

Besar sungai besar ikannya

 

Peribahasa (26)

Metmet do hapur lunsut

Dijujung do uluna

TERJEMAHANNYA:

Capung yang paling kecilpun

Kepalanya selalu diangkat

 

Peribahasa (27)

Molo hombar tu auga

Hombar ma tu gagatan

TERJEMAHANNYA:

Kalau sesuai dengan kalung kerbau

Sesuai dengan tempat makan rumput

 

Peribahasa (28)

Na tiniopbatahi

Batahi pamarai

Sai sauduran satahi

Angka na marhaha – maranggi

TERJEMAHANNYA:

Tongkat yang kita pegang

Tongkat mengiringi ke kandang

Semoga seia – sekata

Orang yang berabang – beradik (bersaudara)

 

Peribahasa (29)

Napuran tano – tano

Na sinuan di onan

Manumpak Debata

Di paganda parbinotoan

TERJEMAHANNYA:

Sirih tanah

yang ditanam di pekan

Tuhan memberkati

Ditambahi pengetahuan

 

Peribahasa (30)

Rata pe bulung ni salak

Rataan do bulung ni sitorop

Uli pe hata sahalak

Ulian do hata torop

TERJEMAHNNYA:

Walau hijau daun salak

Lebih hijau daun sitorop

Memang baik pendapat satu orang

Lebih baik pendapat banyak orang

 

Peribahasa (31)

Rim ni tahi do gogona

Rantosna do tajomna

TERJEMAHANNYA:

Kebulatan mufakatlah yang kuat

Sistemnya (taktiknya) – lah tajamnya

Artinya : Pada persatuan dan kesatuan terletak kekuatan

 

Peribahasa (32)

Rumah ijuk di jolo ni sopo gorga

Asi ma roha ni Amanta Debata

Sai dilehon ma dihamu

Anak na bisuk dohot boru namarroha

TERJEMAHANNYA:

Rumah beratap ijuk di depan lumbung yang berukir

Tuhan Allah berbelas kasihan

Semoga diberi kepada kalian

Putera yang cerdik dan puteri yang bijaksana

 

Peribahasa (33)

Simbora gukguk

Sai mamora ma hita luhut

TERJEMAHANNYA:

Tembaga menumpuk

Semoga kita semua kaya – raya

 

Peribahasa (34)

Songon bayo pangkejei

Lomlom pangkal igungna

TERJEMAHANNYA:

Bagai laki – laki dewasa pendamar

Hitam pangkal hidungnya

Artinya:

Orang yang berletih – lelah mengerjakan pekerjaan demi kepentingan orang banyak

 

Peribahasa (35)

Songon siapor lunjung

Nijunjung suada ulu

Niporsan suada abara

TERJEMAHANNYA:

Bagaikan belalang lonjong

Menjunjung tiada kepala

Memikul tiada bahu

Artinya:

Rela mempertanggunggungjawabkan suatu tugas demi kepentingan yang lebih besar

 

Peribahasa (36)

Tinutung tu api

Pinatuba songon soban

Naung tinuptup ni tahi

Unang be masisolsolan

TERJEMAHANNYA:

Dibakar ke api

Diatur bagai kayu

Yang sudah disetujui bersama

Jangan saling menyesali

 

Peribahasa (37)

Tingko ma inggir – inggir

Tingko rata – rata

Pasu – pasu angka nauli

Pasauthon Amanta Debata

TERJEMAHANNYA:

Inggir – inggir yang bulat

Yang bulat dan hijau

Semua berkat yang indah

Tuhan – lah yang memberikan

 

Peribahasa (38)

Tonggi ma sibahut

Tabo ma pora – pora

Gabe ma hita luhut

Jala sude ma hita mamora

TERJEMAHANNYA:

Ikan lele rasanya manis

Ikan pora – pora rasanya enak

Kita semua banyak keturunan

Lalu hendaknya kita semua kaya

 

Peribahasa (39)

Tubu unte dohot durina

Tubu jolma dohot ugarina

TERJEMAHANNYA:

Tumbuh jeruk dengan durinya

Lahir manusia dengan suratannya

 

Peribahasa (40)

Unang sumuan dulang

Mangaithon jabi – jabi

Unang mambahen na so uhum

Mangulahon na so jadi

TERJEMAHANNYA:

Jangan menanam dulang

Menarik beringin jabi – jabi

Jangan berbuat yang tidak patut

Mengerjakan yang tidak pantas

 

Peribahasa (41)

Uhum sipangan anak

Uhum sipangan boru

TERJEMAHANNYA:

Perintah berlaku kepada anak laki – laki

Perintah berlaku juga kepada anak perempuan

Artinya:

Menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau kelompok

 

 

 

Jakarta, 18 Oktober 2008

Dihimpun dan dipublikasikan oleh:

APPE HUTAURUK, SH.

 

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "Law Firm Appe Hamonangan Hutauruk & Associates" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

289 comments

 1. Pingback: judi bola deposit
 2. Pingback: fb88vn.com
 3. Pingback: live oranum
 4. Everyone loves what you guys are usually up too. This sort of clever work and coverage! Keep up the great works guys I’ve added you guys to blogroll.

 5. Pingback: Xxx video mitrade
 6. Pingback: Fssai License
 7. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 8. Pingback: tides.today
 9. Pingback: led lights....
 10. Pingback: Free online dating
 11. Pingback: vaobong88
 12. Pingback: w88 club
 13. Pingback: băng keo
 14. Pingback: giai tri
 15. Pingback: Cannabis Edibles
 16. Pingback: buy weed
 17. Pingback: roms
 18. Pingback: Observer
 19. Pingback: Executive Coach
 20. Pingback: foreclosure fraud
 21. Pingback: Seek Hash
 22. Pingback: weblinks
 23. Pingback: exness
 24. Pingback: Juneau Empire
 25. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I?ll try to get the hang of it!

 26. Slave — уникальный попперс, который поможет добиться сексуального раскрепощения, возбуждения и экстаза. Гарантия качества всех товаров Данный контент содержит материалы для взрослых, неприемлемые для несовершеннолетних лиц. Запомнить меня SLAVE попперс не для начинающих!!! Купить попперс в Минске по самым низким ценам вы можете в нашем секс-шопе sex-empire.by! Jungle  Juice Plus Jungle Juice – это  один из самых известных производителей попперсов в мире. Компания радует своих  почитателей.. Он имеет плавный,мягкий эффект и обладает средним временем и силой действия. Попперс обладает средним временем и силой действия,но в тоже время как и все попперсы достаточно мощный. http://kunoichi-trainer78899.blog4youth.com/4951706/купить-попперс-faust С прогрессивной скидкой до 20% на попперс иркутск мы с уверенностью заявляем, что нет более дешевого интернет-магазина для попперс иркутск. Вы можете купить всего 1 попперс иркутск или купить оптом всегда по лучшей цене. 1. Касумян А. О. Структура и функция слухо-вой системы рыб : учеб. пособие / А. О. Касумян. –М. : МГУ, 2005. – 110 с. Вы можете выбрать сами способ доставки: почтой России, экспресс-доставкой EMS или курьерской службой SDEK. Выгодно.У вас намечается вечеринка? Тогда наше предложение для вас! Набор из маленьких (10 мл) и средних (15 мл) попперсов и маска для усиления эффекта. И все это с огромной скидкой! Спешите, дешевле только даром!

 27. Pingback: Seattle Weekly
 28. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to ?return the favor?.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 29. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 30. Pingback: SF Examiner
 31. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 32. Pingback: Shaun Segal
 33. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 34. Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 35. Pingback: buy weed
 36. Great blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 37. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 38. Hi there, You have done a great job. I?ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.

 39. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 40. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I?ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 41. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 42. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific website.

 43. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

 44. I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!

 45. I simply couldn’t depart your web site before suggesting that I really loved the standard info a person provide to your guests? Is gonna be back frequently in order to check up on new posts|

 46. Pingback: deals today
 47. Pingback: cleaning services
 48. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 49. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 50. Pingback: Alex Kime
 51. I was suggested this web site by means of my cousin. I am now not positive whether or not this submit is written by him as no one else understand such certain approximately my trouble. You are amazing! Thanks!|

 52. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 53. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 54. I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.|

 55. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 56. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 57. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It?s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 58. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 59. Pingback: Souris gamer
 60. My partner and I stumbled over here by a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.|

 61. Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 62. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it?s rare to see a nice blog like this one these days..

 63. Your style is unique compared to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.|

 64. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 65. Pingback: bed bug
 66. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 67. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply nice and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 68. We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site offered us with useful information to work on. You have done an impressive process and our entire community will probably be grateful to you.|

 69. I love what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the good works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.|

 70. Pingback: Whiskey
 71. Pingback: Movies to stream
 72. Hey I am so glad I found your webpage, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.|

 73. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 74. My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 75. It’s nearly impossible to find knowledgeable people about this topic, however, you seem like you know what you’re talking about.

 76. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very helpful info specially the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 77. Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 78. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice day!

 79. Pingback: Toronto vape pens
 80. Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to produce a good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 81. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 82. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 83. hello there and thank you for your info ? I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I?m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

 84. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Thanks!|

 85. I was curious if you ever considered changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?|

 86. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really loved browsing your blog posts. After all I will be subscribing for your feed and I hope you write once more soon!|

 87. Bahçelievler Halı Yıkama
  20 yıllık tecrübesi ile Mis Oruç Halı ve Koltuk Yıkama İstanbul genelindeki müşterilerine,
  gelişen ve değişen koşullar altında daha kaliteli hizmeti daha ucuza sunma, tüketici menfaatlerini ön planda tutma ilkesiyle kurulmuştur.

  Halı yıkama (makine halısı, el dokuma halısı), yerinde halı ve koltuk
  yıkama, battaniye, yorgan yıkama sunduğumuz hizmetler arasında yer almakta olup, firmamız disiplinli ve hızlı
  çalışmasıyla sektöründe yıldızı parlayan bir firma haline gelmiştir.

  Bahçelievler Halı Yıkama

 88. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 89. Pingback: Victor Metlege
 90. I really love your site.. Pleasant colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal blog and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Cheers!

 91. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great author. I will make sure to bookmark your blog and may come back someday. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice day!|

 92. Pingback: Naked photos
 93. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!|

 94. Pingback: Situs judi online
 95. Pingback: chlid seat policy
 96. Pingback: Viagra 100 mg
 97. Pingback: skinny tea
 98. Pingback: Food license India
 99. Pingback: moon rocks
 100. Good day! I could have sworn I’ve visited this website before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly delighted I came across it and I’ll be
  bookmarking it and checking back often!

 101. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea.

 102. Steroid Satın Al
  Vücut geliştirme ilaçları denilince akla ürün anabolik steroidler,
  fitness sporuyla uğraşan çoğu sporcunun duyduğu şeylerdir.
  Bu yüzden de sporcular istedikleri ürünler bulmak için Steroid Satın Al şeklinde
  arama yaparak steroid ürünlerine ulaşmak isterler.
  Ayrıca Steroid Fiyat için bizimle iletişime geçerek ürünler hakkında genel bilgiye sahip olabilirsiniz.

  steroid satın al

 103. instagram follower kaufen
  Instagram-Follower kaufen: mehr Trust und Reichweite für Ihre Brand
  Das Ziel, die Reichweite auf Instagram zu erhöhen, ist für viele Unternehmen und Influencer häufig nur schwer
  zu erreichen. Follower zu kaufen ist eine bewährte Methode, um die Instagram-Präsenz
  aufzubessern und mehr Menschen und potenzielle Kunden im
  beliebten sozialen Netzwerk zu erreichen.
  Instagram Follower Kaufen

 104. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted
  to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and
  I hope you write again soon!

News Feed