HARTA WARISAN YANG TIDAK  TERAWAT

HARTA WARISAN YANG TIDAK  TERAWAT     Pengertian “HARTA WARISAN YANG TIDAK TERAWAT”  yaitu bilamana seseorang meninggal dunia (Pewaris) dengan meninggalkan benda