PERIBAHASA BATAK TOBA

PERIBAHASA BATAK TOBA

Peribahasa (1)

Adong na tuat sian dolok

Adong na nangkok sian toruan

Adong na ro sian habinsaran

Adong na sian hasundutan

Manumpak ma Debata

Dilehon di hamu pasupasuan

TERJEMAHANNYA:

Ada yang turun dari gunung

Ada yang naik dari hilir

Ada yang datang dari timur

Ada dari arah barat

Semoga Tuhan memberi berkat

Diberi kepada kamu doa dan restu

 

Peribahasa (2)

Aek godang do aek laut

Dos ni roha do sibaen nasaut

TERJEMAHANNYA:

Air sungai air laut

Kesepakatan hati membuat semua terlaksana

 

Peribahasa (3)

Ampapaga dolok

Ampapaga sibuluan

Unang hita marbada

Ai hita do marsogot hita haduan

TERJEMAHNNYA:

Ampapaga gunung

Ampapaga sibuluan

Jangan kita bertengkar

Karena kita besok kita pula lusa

 

Peribahasa (4)

Anduhur martutu

Diatas ni Purbatua

Sai sinur ma pinahan

Gabe na niula

TERJEMAHANNYA:

Terkukur berbunyi bersiul

Diatas Purbatua

Semoga ternak banyak keturunan

Begitu pula pertanian yang dikerjakan

 

Peribahasa (5)

Antajau haludi

Tu pining na mongkol mata

Sahalak pe mandok nauli

Luhut ma hita nampunasa

TERJEMAHANNYA:

Jambu kelutuk yang sudah masak

Buah pinang yang setengah tua

Walau seorang yang mengucapkan kata – kata indah

Semua kita yang memilikinya

 

Peribahasa (6)

Ansimun sada holbung

Pege sangharimbang

Menimbung rap tu toru

Mangangkat rap tu ginjang

TERJEMAHANNYA:

Ketimun satu lobang

Jahe satu bongkolan

Meloncat sama ke bawah

Meloncat sama ke atas

 

Peribahasa (7)

Bagot na ganjang do ho

Marbulung di dangkana

Na denggan maruhum do ho

Jala na denggan marisara

TERJEMAHANNYA:

Engkau adalah enau yang panjang

Berdaun pada tangkainya

Engkau berpegang pada hukum dengan baik

Serta sesuai dengan ketentuan peraturan

 

Peribahasa (8)

Balintang ma pagabe

Tumandanghon sitandoan

Arinta ma gabe

Molo masi paolo – oloan

 

TERJEMAHANNYA:

Balintang dan pagabe tempat sandar bertenun

Alas kaki waktu bertenun

Saatnya kita banyak anak

Kalau saling seia – sekata

 

Peribahasa (9)

Disi si rungguk

Disi si tata

Ia disi hita juguk

Disi Ompunta Debata

TERJEMAHANNYA:

Dimana ada si Rungguk

Disitu ada si Tata

Dimanapun kita duduk

Disitu selalu Tuhan yang Maha Esa

 

Peribahasa (10)

Dolok martimbang hatubuan ni si marhorahora

Di Debata na di ginjang do suhat – suhat ni hita jolam

TERJEMAHANNYA:

Dolok Martimbang tempat tumbuh si marhorahora
Di tangan Tuhan yang di sorga penilaian terhadap manusia

 

Peribahasa (11)

Eme sitambatua

Parlinggoman ni siborok

Luhut ma hita martua

Debata ma na marorot

TERJEMAHANNYA:

Padi sitambatua

Tempat bernaung cebong – cebong

Semua kita bertuah

Tuhan yang menjaga

 

Peribahasa (12)

Godang si butongbutong

Otik si pir ni tondi

TERJEMAHANNYA:

Banyak membuat kenyang

Sedikit memperkuat roh

 

Peribahasa (13)

Hodong do pahu

Holi – holi sanghalia

Ho do ahu

Hita na marsada ina

TERJEMAHANNYA:

Pelepah ialah pakis

Tulang – tulang satu ruas

Engkau adalah aku

Kita yang satu Bunda

 

Peribahasa (14)

Holong mangalap holong

TERJEMAHANNYA:

Kasih meraih kasih

 

Peribahasa (15)

Hapur di tagan do ahu

Napuran di hallungan

Naingot di padan do ahu

ingot di paruhuman

TERJEMAHANNYA:

Saya bagai kapur di tempatnya

Sirih di keranjang

Saya selalu ingat akan perjanjian

Ingat akan peraturan

 

Peribahasa (16)

Ia tambor bonana

Rugun ma dohot punsuna

Ia gabe maradong Hula – Hulana

songon i ma nang dohot Boruna

TERJEMAHANNYA:

Kalau pokoknya subur

Daunnyapun rimbun

Kalau Hula – Hula kaya

Demikian pula Borunya

 

Peribahasa (17)

Jolo suhat do anso poring

Dungi dope na boboion

TERJEMAHANNYA:

Lebih dahulu keladi baru keladi gatal

Baru setelah itulah yang dikatakan “boboion”

Artinya:

Jangan menunjukkan kekuatan dan memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain

 

Peribahasa (18)

Loting ma tomboman

Marsaor batu hula

Tondinta masingonggoman

Jala gabe na ni ula

TERJEMAHANNYA:

Batu api di lobang tiang

Bercampur batu cat

Roh kita saling mengikat

Lalu subur tanaman kita

 

Pribahasa (19)

Madabu batu tu binang na bolon

jolo manguhum raja

Disi pe asa tolonon panolon

TERJEMAHANNYA:

Batu jatuh ke sungai yang besar

lebih dahulu raja menghukum

Baru tersumpah diambil sumpahnya

 

Pribahasa (20)

Manuk na mangonsop pirana

Manuk sabungan na mamargut anaknya

Ingkon tiptipon do tuktukna

TERJEMAHANNYA:

Ayam yang menghisap telurnya

Ayam jago yang mematuk anaknya

mesti dipotong paruhnya

 

Peribahasa (21)

Mangungkor honong bosi

Pora – pora di babana

Marpungu angka dongan

Masipaboa hatana

TERJEMAHANNYA:

Menyelam burung – burung pemakan ikan

Ikan pora – pora di mulutnya

Berkumpul para orang bersahabat

Masing – masing menyampaikan pendapatnya/pikirannya

 

Pribahasa (22)

Marbou laho tu tapian

Batuk – batu laho tu bagas mandi

TERJEMAHANNYA:

Berseru waktu hendak ke tepian mandi

Batuk – batuk hendak masuk ke rumah

Artinya:

Jika akan melakukan sesuatu pekerjaan lebih dahulu dimusyawarahkan

 

Pribahasa (23)

Mardangka ma dangkana

Marranting ma rantingna

Ia gabe ma amana

Sai gabe ma nang anggina

TERJEMAHANNYA:

Cabang kayu bercabang

Ranting kayu beranting

Jika ayahnya banyak keturunan

Semoga adiknya juga banyak keturunan

 

Peribahasa (24)

Martantan ma baringin

Marurat jabi – jabi

Mamora ma hita madingin

Tumpahon ni Ompunta Mulajadi

TERJEMAHANNYA:

Pohon beringin berakar jantung

Pohon jabi – jabi berakar serabut

Semua kita kaya dan sentosa

Berkat Tuhan yang Maha Esa

 

Peribahasa (25)

Metmet aekna metmet dengkena

Balga aek balga dengkena

TERJEMAHANNYA:

Kecil sungai kecil ikannya

Besar sungai besar ikannya

 

Peribahasa (26)

Metmet do hapur lunsut

Dijujung do uluna

TERJEMAHANNYA:

Capung yang paling kecilpun

Kepalanya selalu diangkat

 

Peribahasa (27)

Molo hombar tu auga

Hombar ma tu gagatan

TERJEMAHANNYA:

Kalau sesuai dengan kalung kerbau

Sesuai dengan tempat makan rumput

 

Peribahasa (28)

Na tiniopbatahi

Batahi pamarai

Sai sauduran satahi

Angka na marhaha – maranggi

TERJEMAHANNYA:

Tongkat yang kita pegang

Tongkat mengiringi ke kandang

Semoga seia – sekata

Orang yang berabang – beradik (bersaudara)

 

Peribahasa (29)

Napuran tano – tano

Na sinuan di onan

Manumpak Debata

Di paganda parbinotoan

TERJEMAHANNYA:

Sirih tanah

yang ditanam di pekan

Tuhan memberkati

Ditambahi pengetahuan

 

Peribahasa (30)

Rata pe bulung ni salak

Rataan do bulung ni sitorop

Uli pe hata sahalak

Ulian do hata torop

TERJEMAHNNYA:

Walau hijau daun salak

Lebih hijau daun sitorop

Memang baik pendapat satu orang

Lebih baik pendapat banyak orang

 

Peribahasa (31)

Rim ni tahi do gogona

Rantosna do tajomna

TERJEMAHANNYA:

Kebulatan mufakatlah yang kuat

Sistemnya (taktiknya) – lah tajamnya

Artinya : Pada persatuan dan kesatuan terletak kekuatan

 

Peribahasa (32)

Rumah ijuk di jolo ni sopo gorga

Asi ma roha ni Amanta Debata

Sai dilehon ma dihamu

Anak na bisuk dohot boru namarroha

TERJEMAHANNYA:

Rumah beratap ijuk di depan lumbung yang berukir

Tuhan Allah berbelas kasihan

Semoga diberi kepada kalian

Putera yang cerdik dan puteri yang bijaksana

 

Peribahasa (33)

Simbora gukguk

Sai mamora ma hita luhut

TERJEMAHANNYA:

Tembaga menumpuk

Semoga kita semua kaya – raya

 

Peribahasa (34)

Songon bayo pangkejei

Lomlom pangkal igungna

TERJEMAHANNYA:

Bagai laki – laki dewasa pendamar

Hitam pangkal hidungnya

Artinya:

Orang yang berletih – lelah mengerjakan pekerjaan demi kepentingan orang banyak

 

Peribahasa (35)

Songon siapor lunjung

Nijunjung suada ulu

Niporsan suada abara

TERJEMAHANNYA:

Bagaikan belalang lonjong

Menjunjung tiada kepala

Memikul tiada bahu

Artinya:

Rela mempertanggunggungjawabkan suatu tugas demi kepentingan yang lebih besar

 

Peribahasa (36)

Tinutung tu api

Pinatuba songon soban

Naung tinuptup ni tahi

Unang be masisolsolan

TERJEMAHANNYA:

Dibakar ke api

Diatur bagai kayu

Yang sudah disetujui bersama

Jangan saling menyesali

 

Peribahasa (37)

Tingko ma inggir – inggir

Tingko rata – rata

Pasu – pasu angka nauli

Pasauthon Amanta Debata

TERJEMAHANNYA:

Inggir – inggir yang bulat

Yang bulat dan hijau

Semua berkat yang indah

Tuhan – lah yang memberikan

 

Peribahasa (38)

Tonggi ma sibahut

Tabo ma pora – pora

Gabe ma hita luhut

Jala sude ma hita mamora

TERJEMAHANNYA:

Ikan lele rasanya manis

Ikan pora – pora rasanya enak

Kita semua banyak keturunan

Lalu hendaknya kita semua kaya

 

Peribahasa (39)

Tubu unte dohot durina

Tubu jolma dohot ugarina

TERJEMAHANNYA:

Tumbuh jeruk dengan durinya

Lahir manusia dengan suratannya

 

Peribahasa (40)

Unang sumuan dulang

Mangaithon jabi – jabi

Unang mambahen na so uhum

Mangulahon na so jadi

TERJEMAHANNYA:

Jangan menanam dulang

Menarik beringin jabi – jabi

Jangan berbuat yang tidak patut

Mengerjakan yang tidak pantas

 

Peribahasa (41)

Uhum sipangan anak

Uhum sipangan boru

TERJEMAHANNYA:

Perintah berlaku kepada anak laki – laki

Perintah berlaku juga kepada anak perempuan

Artinya:

Menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau kelompok

 

 

 

Jakarta, 18 Oktober 2008

Dihimpun dan dipublikasikan oleh:

APPE HUTAURUK, SH.

 

Leave a Reply

333 comments

 1. Pingback: site
 2. Pingback: Betboo Giriş
 3. Pingback: 3qAIwwN
 4. Pingback: link
 5. Pingback: video-2
 6. Pingback: sezons.store
 7. Pingback: 9mm Ammo
 8. Pingback: 45 ACP Ammo
 9. Pingback: Colt 1911 for Sale
 10. Pingback: spytostyle.com
 11. Pingback: SpytoStyle.Com
 12. Pingback: spytostyle.com
 13. Pingback: spytostyle.com
 14. Pingback: SpytoStyle.Com
 15. Pingback: spytostyle.com
 16. Pingback: SpyToStyle
 17. Pingback: bet789
 18. Pingback: sieuno
 19. Pingback: emupedia
 20. Pingback: Casinomaxi Kayıt
 21. Pingback: 88vin.shop
 22. Pingback: game đánh bài
 23. Pingback: so em xui la gi
 24. Pingback: 000-1
 25. Pingback: 3SoTS32
 26. Pingback: 3DGofO7
 27. Pingback: Homes For Sale
 28. Pingback: imlive
 29. Pingback: Windows 7 Pro Oem
 30. Pingback: Parali Poker
 31. Pingback: rftrip.ru
 32. Pingback: toronto condos
 33. Pingback: Men's Dress Shirts
 34. Pingback: wristband medical
 35. Pingback: obd tracking
 36. Pingback: dolpsy.ru
 37. Pingback: Chán nản
 38. Pingback: Lê Thị Giàu
 39. Pingback: thuyết trình
 40. Pingback: Kỹ năng sông
 41. Pingback: tiếng trung
 42. Pingback: hàn quốc
 43. Pingback: ca sĩ hàn quốc
 44. Pingback: vnhoi
 45. Pingback: vnhoi
 46. Pingback: vnhoi
 47. Pingback: vnhoi
 48. Pingback: d2jsp
 49. Pingback: vnhoi
 50. Pingback: vnhoi
 51. Pingback: vnhoi
 52. Pingback: vnhoi
 53. Pingback: vnhoi
 54. Pingback: vnhoi
 55. Pingback: kin0shki.ru
 56. Pingback: 3o9cpydyue4s8.ru
 57. Pingback: newsukraine.ru
 58. Pingback: fireman photo
 59. Pingback: learn more
 60. Pingback: 메이저놀이터
 61. Pingback: TRIOFUS.COM
 62. Pingback: nasal airway
 63. Pingback: future university
 64. Pingback: fue
 65. Pingback: fue
 66. Pingback: Poker Siteleri
 67. Pingback: events
 68. Pingback: edu-design.ru
 69. Pingback: tftl.ru
 70. Pingback: krajowy.biz
 71. Pingback: krajowy.biz
 72. Pingback: 안전놀이터
 73. Pingback: 출장 안마
 74. Pingback: حداد
 75. Pingback: Local Storage
 76. Pingback: Local Storage
 77. Pingback: site 2023
 78. Pingback: Mushrooms For Sale
 79. Pingback: transport Srbija
 80. Pingback: Times Kuwait
 81. Pingback: Times Of Oman
 82. Pingback: Barrett m107a1
 83. Pingback: GLOCK 42
 84. Pingback: GLOCK 23
 85. Pingback: Cousinpat
 86. Pingback: pca plot r
 87. Pingback: merits of mode
 88. Pingback: Helambu Trek
 89. Pingback: ???? ?????
 90. Pingback: ???? ?????
 91. Pingback: ???? ?????
 92. Pingback: Future University
 93. Pingback: sitestats01
 94. Pingback: 1c789.ru
 95. Pingback: cttdu.ru
 96. Pingback: Health Guide
 97. Pingback: Healthcare tips
 98. Pingback: Lifestyle
 99. Pingback: Fitness Info
 100. Pingback: FUE
 101. Pingback: dumont
 102. Pingback: bit.ly/3OEzOZR
 103. Pingback: bit.ly/3gGFqGq
 104. Pingback: bit.ly/3ARFdXA
 105. Pingback: bit.ly/3ig2UT5
 106. Pingback: bit.ly/3GQNK0J
 107. Pingback: video
 108. Pingback: bep5w0Df
 109. Pingback: www
 110. Pingback: onOverseas
 111. Pingback: onOverseas
 112. Pingback: icf
 113. Pingback: onOverseas
 114. Pingback: 24hours-news
 115. Pingback: rusnewsweek
 116. Pingback: uluro-ado
 117. Pingback: onOverseas
 118. Pingback: onOverseas
 119. Pingback: onOverseas
 120. Pingback: onOverseas
 121. Pingback: onOverseas
 122. Pingback: onOverseas
 123. Pingback: onOverseas
 124. Pingback: onOverseas
 125. Pingback: onOverseas
 126. Pingback: onOverseas
 127. Pingback: onOverseas
 128. Pingback: onOverseas
 129. Pingback: onOverseas
 130. Pingback: onOverseas
 131. Pingback: onOverseas
 132. Pingback: onOverseas
 133. Pingback: onOverseas
 134. Pingback: onOverseas
 135. Pingback: irannews.ru
 136. Pingback: klondayk2022
 137. Pingback: tqmFEB3B
 138. Pingback: Innovation Center
 139. Pingback: 1:1 Replica Watch
 140. Pingback: 1:1 Replica Watch
 141. Pingback: 1:1 Replica Watch
 142. Pingback: 2022-film
 143. Pingback: fue
 144. Pingback: future university
 145. Pingback: fue
 146. Pingback: fue
 147. Pingback: fue
 148. Pingback: fue
 149. Pingback: future university
 150. Pingback: future university
 151. Pingback: fue
 152. Pingback: exipure
 153. Pingback: fue
 154. Pingback: fue
 155. Pingback: parcours ninja
 156. Pingback: muscu épaule
 157. Pingback: terrains de jeux
 158. Pingback: mangalib
 159. Pingback: chat with stranger
 160. Pingback: chatiw
 161. Pingback: avenue chat
 162. Pingback: levitra max dose
 163. Pingback: best-domain-broker
 164. Pingback: Assignment Writing
 165. Pingback: valentines gift
 166. Pingback: valentine gift
 167. Pingback: x
 168. Pingback: 9xflix
 169. Pingback: xnxx
 170. Pingback: 123movies
 171. Pingback: Click Here
 172. Pingback: Click Here
 173. Pingback: Click Here
 174. Pingback: Click Here
 175. Pingback: Click Here

News Feed