PERIBAHASA BATAK TOBA

PERIBAHASA BATAK TOBA

Peribahasa (1)

Adong na tuat sian dolok

Adong na nangkok sian toruan

Adong na ro sian habinsaran

Adong na sian hasundutan

Manumpak ma Debata

Dilehon di hamu pasupasuan

TERJEMAHANNYA:

Ada yang turun dari gunung

Ada yang naik dari hilir

Ada yang datang dari timur

Ada dari arah barat

Semoga Tuhan memberi berkat

Diberi kepada kamu doa dan restu

 

Peribahasa (2)

Aek godang do aek laut

Dos ni roha do sibaen nasaut

TERJEMAHANNYA:

Air sungai air laut

Kesepakatan hati membuat semua terlaksana

 

Peribahasa (3)

Ampapaga dolok

Ampapaga sibuluan

Unang hita marbada

Ai hita do marsogot hita haduan

TERJEMAHNNYA:

Ampapaga gunung

Ampapaga sibuluan

Jangan kita bertengkar

Karena kita besok kita pula lusa

 

Peribahasa (4)

Anduhur martutu

Diatas ni Purbatua

Sai sinur ma pinahan

Gabe na niula

TERJEMAHANNYA:

Terkukur berbunyi bersiul

Diatas Purbatua

Semoga ternak banyak keturunan

Begitu pula pertanian yang dikerjakan

 

Peribahasa (5)

Antajau haludi

Tu pining na mongkol mata

Sahalak pe mandok nauli

Luhut ma hita nampunasa

TERJEMAHANNYA:

Jambu kelutuk yang sudah masak

Buah pinang yang setengah tua

Walau seorang yang mengucapkan kata – kata indah

Semua kita yang memilikinya

 

Peribahasa (6)

Ansimun sada holbung

Pege sangharimbang

Menimbung rap tu toru

Mangangkat rap tu ginjang

TERJEMAHANNYA:

Ketimun satu lobang

Jahe satu bongkolan

Meloncat sama ke bawah

Meloncat sama ke atas

 

Peribahasa (7)

Bagot na ganjang do ho

Marbulung di dangkana

Na denggan maruhum do ho

Jala na denggan marisara

TERJEMAHANNYA:

Engkau adalah enau yang panjang

Berdaun pada tangkainya

Engkau berpegang pada hukum dengan baik

Serta sesuai dengan ketentuan peraturan

 

Peribahasa (8)

Balintang ma pagabe

Tumandanghon sitandoan

Arinta ma gabe

Molo masi paolo – oloan

 

TERJEMAHANNYA:

Balintang dan pagabe tempat sandar bertenun

Alas kaki waktu bertenun

Saatnya kita banyak anak

Kalau saling seia – sekata

 

Peribahasa (9)

Disi si rungguk

Disi si tata

Ia disi hita juguk

Disi Ompunta Debata

TERJEMAHANNYA:

Dimana ada si Rungguk

Disitu ada si Tata

Dimanapun kita duduk

Disitu selalu Tuhan yang Maha Esa

 

Peribahasa (10)

Dolok martimbang hatubuan ni si marhorahora

Di Debata na di ginjang do suhat – suhat ni hita jolam

TERJEMAHANNYA:

Dolok Martimbang tempat tumbuh si marhorahora
Di tangan Tuhan yang di sorga penilaian terhadap manusia

 

Peribahasa (11)

Eme sitambatua

Parlinggoman ni siborok

Luhut ma hita martua

Debata ma na marorot

TERJEMAHANNYA:

Padi sitambatua

Tempat bernaung cebong – cebong

Semua kita bertuah

Tuhan yang menjaga

 

Peribahasa (12)

Godang si butongbutong

Otik si pir ni tondi

TERJEMAHANNYA:

Banyak membuat kenyang

Sedikit memperkuat roh

 

Peribahasa (13)

Hodong do pahu

Holi – holi sanghalia

Ho do ahu

Hita na marsada ina

TERJEMAHANNYA:

Pelepah ialah pakis

Tulang – tulang satu ruas

Engkau adalah aku

Kita yang satu Bunda

 

Peribahasa (14)

Holong mangalap holong

TERJEMAHANNYA:

Kasih meraih kasih

 

Peribahasa (15)

Hapur di tagan do ahu

Napuran di hallungan

Naingot di padan do ahu

ingot di paruhuman

TERJEMAHANNYA:

Saya bagai kapur di tempatnya

Sirih di keranjang

Saya selalu ingat akan perjanjian

Ingat akan peraturan

 

Peribahasa (16)

Ia tambor bonana

Rugun ma dohot punsuna

Ia gabe maradong Hula – Hulana

songon i ma nang dohot Boruna

TERJEMAHANNYA:

Kalau pokoknya subur

Daunnyapun rimbun

Kalau Hula – Hula kaya

Demikian pula Borunya

 

Peribahasa (17)

Jolo suhat do anso poring

Dungi dope na boboion

TERJEMAHANNYA:

Lebih dahulu keladi baru keladi gatal

Baru setelah itulah yang dikatakan “boboion”

Artinya:

Jangan menunjukkan kekuatan dan memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain

 

Peribahasa (18)

Loting ma tomboman

Marsaor batu hula

Tondinta masingonggoman

Jala gabe na ni ula

TERJEMAHANNYA:

Batu api di lobang tiang

Bercampur batu cat

Roh kita saling mengikat

Lalu subur tanaman kita

 

Pribahasa (19)

Madabu batu tu binang na bolon

jolo manguhum raja

Disi pe asa tolonon panolon

TERJEMAHANNYA:

Batu jatuh ke sungai yang besar

lebih dahulu raja menghukum

Baru tersumpah diambil sumpahnya

 

Pribahasa (20)

Manuk na mangonsop pirana

Manuk sabungan na mamargut anaknya

Ingkon tiptipon do tuktukna

TERJEMAHANNYA:

Ayam yang menghisap telurnya

Ayam jago yang mematuk anaknya

mesti dipotong paruhnya

 

Peribahasa (21)

Mangungkor honong bosi

Pora – pora di babana

Marpungu angka dongan

Masipaboa hatana

TERJEMAHANNYA:

Menyelam burung – burung pemakan ikan

Ikan pora – pora di mulutnya

Berkumpul para orang bersahabat

Masing – masing menyampaikan pendapatnya/pikirannya

 

Pribahasa (22)

Marbou laho tu tapian

Batuk – batu laho tu bagas mandi

TERJEMAHANNYA:

Berseru waktu hendak ke tepian mandi

Batuk – batuk hendak masuk ke rumah

Artinya:

Jika akan melakukan sesuatu pekerjaan lebih dahulu dimusyawarahkan

 

Pribahasa (23)

Mardangka ma dangkana

Marranting ma rantingna

Ia gabe ma amana

Sai gabe ma nang anggina

TERJEMAHANNYA:

Cabang kayu bercabang

Ranting kayu beranting

Jika ayahnya banyak keturunan

Semoga adiknya juga banyak keturunan

 

Peribahasa (24)

Martantan ma baringin

Marurat jabi – jabi

Mamora ma hita madingin

Tumpahon ni Ompunta Mulajadi

TERJEMAHANNYA:

Pohon beringin berakar jantung

Pohon jabi – jabi berakar serabut

Semua kita kaya dan sentosa

Berkat Tuhan yang Maha Esa

 

Peribahasa (25)

Metmet aekna metmet dengkena

Balga aek balga dengkena

TERJEMAHANNYA:

Kecil sungai kecil ikannya

Besar sungai besar ikannya

 

Peribahasa (26)

Metmet do hapur lunsut

Dijujung do uluna

TERJEMAHANNYA:

Capung yang paling kecilpun

Kepalanya selalu diangkat

 

Peribahasa (27)

Molo hombar tu auga

Hombar ma tu gagatan

TERJEMAHANNYA:

Kalau sesuai dengan kalung kerbau

Sesuai dengan tempat makan rumput

 

Peribahasa (28)

Na tiniopbatahi

Batahi pamarai

Sai sauduran satahi

Angka na marhaha – maranggi

TERJEMAHANNYA:

Tongkat yang kita pegang

Tongkat mengiringi ke kandang

Semoga seia – sekata

Orang yang berabang – beradik (bersaudara)

 

Peribahasa (29)

Napuran tano – tano

Na sinuan di onan

Manumpak Debata

Di paganda parbinotoan

TERJEMAHANNYA:

Sirih tanah

yang ditanam di pekan

Tuhan memberkati

Ditambahi pengetahuan

 

Peribahasa (30)

Rata pe bulung ni salak

Rataan do bulung ni sitorop

Uli pe hata sahalak

Ulian do hata torop

TERJEMAHNNYA:

Walau hijau daun salak

Lebih hijau daun sitorop

Memang baik pendapat satu orang

Lebih baik pendapat banyak orang

 

Peribahasa (31)

Rim ni tahi do gogona

Rantosna do tajomna

TERJEMAHANNYA:

Kebulatan mufakatlah yang kuat

Sistemnya (taktiknya) – lah tajamnya

Artinya : Pada persatuan dan kesatuan terletak kekuatan

 

Peribahasa (32)

Rumah ijuk di jolo ni sopo gorga

Asi ma roha ni Amanta Debata

Sai dilehon ma dihamu

Anak na bisuk dohot boru namarroha

TERJEMAHANNYA:

Rumah beratap ijuk di depan lumbung yang berukir

Tuhan Allah berbelas kasihan

Semoga diberi kepada kalian

Putera yang cerdik dan puteri yang bijaksana

 

Peribahasa (33)

Simbora gukguk

Sai mamora ma hita luhut

TERJEMAHANNYA:

Tembaga menumpuk

Semoga kita semua kaya – raya

 

Peribahasa (34)

Songon bayo pangkejei

Lomlom pangkal igungna

TERJEMAHANNYA:

Bagai laki – laki dewasa pendamar

Hitam pangkal hidungnya

Artinya:

Orang yang berletih – lelah mengerjakan pekerjaan demi kepentingan orang banyak

 

Peribahasa (35)

Songon siapor lunjung

Nijunjung suada ulu

Niporsan suada abara

TERJEMAHANNYA:

Bagaikan belalang lonjong

Menjunjung tiada kepala

Memikul tiada bahu

Artinya:

Rela mempertanggunggungjawabkan suatu tugas demi kepentingan yang lebih besar

 

Peribahasa (36)

Tinutung tu api

Pinatuba songon soban

Naung tinuptup ni tahi

Unang be masisolsolan

TERJEMAHANNYA:

Dibakar ke api

Diatur bagai kayu

Yang sudah disetujui bersama

Jangan saling menyesali

 

Peribahasa (37)

Tingko ma inggir – inggir

Tingko rata – rata

Pasu – pasu angka nauli

Pasauthon Amanta Debata

TERJEMAHANNYA:

Inggir – inggir yang bulat

Yang bulat dan hijau

Semua berkat yang indah

Tuhan – lah yang memberikan

 

Peribahasa (38)

Tonggi ma sibahut

Tabo ma pora – pora

Gabe ma hita luhut

Jala sude ma hita mamora

TERJEMAHANNYA:

Ikan lele rasanya manis

Ikan pora – pora rasanya enak

Kita semua banyak keturunan

Lalu hendaknya kita semua kaya

 

Peribahasa (39)

Tubu unte dohot durina

Tubu jolma dohot ugarina

TERJEMAHANNYA:

Tumbuh jeruk dengan durinya

Lahir manusia dengan suratannya

 

Peribahasa (40)

Unang sumuan dulang

Mangaithon jabi – jabi

Unang mambahen na so uhum

Mangulahon na so jadi

TERJEMAHANNYA:

Jangan menanam dulang

Menarik beringin jabi – jabi

Jangan berbuat yang tidak patut

Mengerjakan yang tidak pantas

 

Peribahasa (41)

Uhum sipangan anak

Uhum sipangan boru

TERJEMAHANNYA:

Perintah berlaku kepada anak laki – laki

Perintah berlaku juga kepada anak perempuan

Artinya:

Menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau kelompok

 

 

 

Jakarta, 18 Oktober 2008

Dihimpun dan dipublikasikan oleh:

APPE HUTAURUK, SH.

 

Leave a Reply

407 comments

 1. Pingback: pull-up.
 2. Pingback: pec-deck
 3. Pingback: ikaria juice
 4. Pingback: Fiverr Earn
 5. Pingback: Fiverr Earn
 6. Pingback: Fiverr Earn
 7. Pingback: Fiverr Earn
 8. Pingback: Fiverr Earn
 9. Pingback: Fiverr Earn
 10. Pingback: Fiverr Earn
 11. Pingback: Fiverr Earn
 12. Pingback: Fiverr Earn
 13. Pingback: Fiverr Earn
 14. Pingback: fiverrearn.com
 15. Pingback: fiverrearn.com
 16. Pingback: fiverrearn.com
 17. Pingback: fiverrearn.com
 18. Pingback: prostadine buy
 19. Pingback: liv pure buy
 20. Pingback: austin frenchie
 21. Pingback: clima para mañana
 22. Pingback: fiverrearn.com
 23. Pingback: french bulldog
 24. Pingback: fiverrearn.com
 25. Pingback: fiverrearn.com
 26. Pingback: fiverrearn.com
 27. Pingback: fiverrearn.com
 28. Pingback: fiverrearn.com
 29. Pingback: bernedoodles
 30. Pingback: designer dogs
 31. Pingback: aussiechon
 32. Pingback: ooohd3.ru
 33. Pingback: sitemap
 34. Pingback: fbofficial.ru
 35. Pingback: i.8ua.ru
 36. Pingback: clima hoy ny
 37. Pingback: clima sarasota
 38. Pingback: Cash for phones
 39. Pingback: best mobile phone
 40. Pingback: best deals
 41. Pingback: techno
 42. Pingback: batmanapollo.ru
 43. Pingback: LORD FILM
 44. Pingback: j’adore cowboys
 45. Pingback: kin
 46. Pingback: kinnit
 47. Pingback: jz
 48. Pingback: nlp
 49. Pingback: time
 50. Pingback: site
 51. Pingback: rasshifrovka karti
 52. Pingback: konsultaciya
 53. Pingback: french bulldogs
 54. Pingback: more
 55. Pingback: 9999
 56. Pingback: fue
 57. Pingback: six sigma
 58. Pingback: 7
 59. Pingback: Piano restorations
 60. Pingback: FUE
 61. Pingback: FUE
 62. Pingback: FUE
 63. Pingback: FUE
 64. Pingback: FUE
 65. Pingback: FUE
 66. Pingback: FUE
 67. Pingback: Discreet moving
 68. Pingback: Moving trucks
 69. Pingback: Furniture handling
 70. Pingback: citi.com/activate
 71. Pingback: 777
 72. Pingback: wlw.su
 73. Pingback: vxi.su
 74. Pingback: Classic Books 500
 75. Pingback: nlpvip.ru
 76. Pingback: FiverrEarn
 77. Pingback: FiverrEarn
 78. Pingback: FiverrEarn
 79. Pingback: FiverrEarn
 80. Pingback: FiverrEarn
 81. Pingback: FiverrEarn
 82. Pingback: Fiverr
 83. Pingback: manipulyation
 84. Pingback: FiverrEarn
 85. Pingback: FiverrEarn
 86. Pingback: FiverrEarn
 87. Pingback: Media
 88. Pingback: FiverrEarn
 89. Pingback: FiverrEarn
 90. Pingback: partners
 91. Pingback: metanail
 92. Pingback: red boost reviews
 93. Pingback: neurorise
 94. Pingback: Football
 95. Pingback: FiverrEarn
 96. Pingback: ventolin cupon
 97. Pingback: live sex cams
 98. Pingback: live sex cams
 99. Pingback: FiverrEarn
 100. Pingback: FiverrEarn
 101. Pingback: FiverrEarn
 102. Pingback: FiverrEarn
 103. Pingback: FiverrEarn
 104. Pingback: FiverrEarn
 105. Pingback: FiverrEarn
 106. Pingback: FiverrEarn
 107. Pingback: viagra pill cheap
 108. Pingback: 354
 109. Pingback: FiverrEarn
 110. Pingback: FiverrEarn
 111. Pingback: FiverrEarn
 112. Pingback: FiverrEarn
 113. Pingback: FiverrEarn
 114. Pingback: FiverrEarn
 115. Pingback: FiverrEarn
 116. Pingback: FiverrEarn
 117. Pingback: FiverrEarn
 118. Pingback: FiverrEarn
 119. Pingback: FiverrEarn
 120. Pingback: FiverrEarn
 121. Pingback: FiverrEarn
 122. Pingback: FiverrEarn
 123. Pingback: FiverrEarn
 124. Pingback: FiverrEarn
 125. Pingback: FiverrEarn
 126. Pingback: FiverrEarn
 127. Pingback: FiverrEarn
 128. Pingback: FiverrEarn
 129. Pingback: serialebi qaerulad
 130. Pingback: Link
 131. Pingback: web design
 132. Pingback: Kuliah Termurah
 133. Pingback: psy
 134. Pingback: FiverrEarn
 135. Pingback: FiverrEarn
 136. Pingback: FiverrEarn
 137. Pingback: FiverrEarn
 138. Pingback: kiino4k.ru
 139. Pingback: depresiya
 140. Pingback: film
 141. Pingback: new 2024
 142. Pingback: vidalista 20mg
 143. Pingback: film2024
 144. Pingback: 123 Movies
 145. Pingback: salbutamol inhaler
 146. Pingback: 000
 147. Pingback: samorazvitiepsi
 148. Pingback: herb viagra pills
 149. Pingback: cheap sex cams
 150. Pingback: vidalista 20
 151. Pingback: accutane
 152. Pingback: buy vardenafil
 153. Pingback: vardenafil dosage
 154. Pingback: buying androgel
 155. Pingback: fildena 150
 156. Pingback: kamagra or penagra
 157. Pingback: clomid for men
 158. Pingback: androgel
 159. Pingback: tadalista 20 mg
 160. Pingback: vilitra pills
 161. Pingback: online dapoxetine
 162. Pingback: asthalin
 163. Pingback: buy vilitra online
 164. Pingback: priligy 60 mg buy
 165. Pingback: oral lasix 40mg
 166. Pingback: proair digihaler
 167. Pingback: frt trigger
 168. Pingback: revatio dose
 169. Pingback: 늑대닷컴
 170. Pingback: Multiplier
 171. Pingback: nang sydney
 172. Pingback: albuterol hfa
 173. Pingback: Anonymous
 174. Pingback: 3 408 cheytac
 175. Pingback: Cenforce 50mg oral
 176. Pingback: Nangs delivery
 177. Pingback: spisok
 178. Pingback: itsmasum.com
 179. Pingback: itsmasum.com
 180. Pingback: omegle teenage
 181. Pingback: chatavenue
 182. Pingback: fildena generic
 183. Pingback: levitra coupon
 184. Pingback: itsmasum.com
 185. Pingback: cenforce d recenze
 186. Pingback: vidalista online
 187. Pingback: list
 188. Pingback: cenforce 100mg
 189. Pingback: Cenforce canada
 190. Pingback: cenforce 100 mg
 191. Pingback: order sildenafil
 192. Pingback: cheap cenforce
 193. Pingback: 50 mg clomid
 194. Pingback: newyork jobs
 195. Pingback: denver jobs
 196. Pingback: losangeles jobs
 197. Pingback: clomid 50mg
 198. Pingback: clomid for sale
 199. Pingback: clomifen pct
 200. Pingback: clomid 50mg price
 201. Pingback: dapoxetine 60mg
 202. Pingback: russian-federation
 203. Pingback: human design
 204. Pingback: vidalista 20
 205. Pingback: vidalista 80 mg
 206. Pingback: kamagra supe 160
 207. Pingback: buy advair online
 208. Pingback: advair
 209. Pingback: Cenforce 200 mg
 210. Pingback: vidalista 40
 211. Pingback: Cenforce 50mg pill
 212. Pingback: buy Cenforce 100mg
 213. Pingback: kamagra
 214. Pingback: stromectol online

News Feed