FATWA WARIS

FATWA WARIS   Fatwa  merupakan suatu terminologi  yang dianggap sebagai   “pendapat”  atau  “penafsiran”  mengenai  masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Istilah  “Fatwa”